TaKaRa
로그인  |   회원가입  |   ID/PW 찾기  
제품명/제품코드
키워드검색
검색

NEWS


event
번호 제 목 첨부 작성일
166  [종료]     Lonza Agarose 전 제품 할인   2010.09.01
167  [종료]     RNA, cloning 관련 시약 파격할인!!   2010.08.16
168  [종료]     Clontech의 SMARTer kit 20 할인!!   2010.08.16
169  [종료]     TaKaRa PCR, Real Time PCR 시약 최대 30 할인   2010.06.21
170  [종료]     고객을 먼저 찾아가는 Before Service 실시   2010.05.03
171  [종료]     Luminometer 신제품 출시기념 특별할인행사   2010.05.03
172  [종료]     신학기맞이 ATTO 제품 창고 大방출   2010.05.03
173  [종료]     PCR 至尊 TaKaRa Dice 구매 이벤트   2010.05.03
174  [종료]     선물을 담는 Clontech 쿠폰북   2010.04.12
175  [종료]     Clontech Hot Items과 상품권을 드립니다!!   2010.02.16
176  [종료]     TaKaRa 전품목 20 할인 캠페인!   2010.02.16
177  [종료]     LONZA 전품목 20 할인   2010.02.03
178  [종료]     TaKaRa와 함께 따뜻한 겨울나기!   2010.01.04
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12